0

U mandjie is leeg.

Terme en voorwaardes

Terme en voorwaardes

 

LEES ASSEBLIEF HIERDIE VOORWAARDES sorgvuldig

 

1. INLEIDING

Hierdie algemene voorwaardes reguleer uitdruklik die verhoudings tussen Indicom Europa 2015 sl (maatskappy wat die handelsmerk besit The Indian Face) met geregistreerde kantoor te Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Madrid en met CIF ESB87341327 en derde partye (hierna "Gebruikers") wat as gebruikers registreer en / of produkte via die aanlynwinkel van die webwerf koop amptelike webwerf van The Indian Face (http://www.theindianface.com", hierna die" Winkel ").

 

2. VERPLIGTINGS VAN DIE GEBRUIKER

2.1 Die gebruiker stem in die algemeen in om die winkel te gebruik, die produkte te koop en om elkeen van die winkel se dienste ywerig te gebruik, in ooreenstemming met die wet, sedes, openbare orde en die bepalings hiervan Algemene voorwaardes, en u moet ook daarvan weerhou om dit te gebruik op enige manier wat die normale werking en genot van die winkel deur gebruikers kan belemmer, beskadig of benadeel, of wat die goedere en regte van The Indian Face, sy verskaffers, gebruikers of in die algemeen van enige derde party.

 

3. PRODUKTE EN PRYSE

3.1          The Indian Face behou die reg voor om te eniger tyd te besluit oor die produkte wat deur die winkel aan gebruikers aangebied word. In die besonder kan u te eniger tyd nuwe produkte byvoeg by die wat in die winkel aangebied of ingesluit word, met dien verstande dat sodanige nuwe produkte onder die bepalings van hierdie Algemene Voorwaardes sal staan, tensy anders bepaal. Net so behou dit die reg voor om op enige tydstip en sonder vooraf kennisgewing van die verskillende klasse produkte wat in die winkel aangebied word, op te hou om toegang en gebruik te verleen of te vergemaklik.

 

3.2 Die produkte wat in die winkel opgeneem word, sal op die betroubaarste manier ooreenstem wat die webvertoon-tegnologie toelaat vir die produkte wat werklik aangebied word. Die eienskappe van die produkte en hul pryse verskyn in die winkel. Die pryse wat in die winkel aangedui word, is in euro's en sluit nie BTW in nie, tensy anders aangedui.

 

4. PROSEDURE EN VORM VAN BETALING VAN DIE PRODUKTE

4.1 Binne 'n maksimum periode van vier-en-twintig (24) uur, The Indian Face sal 'n e-pos aan die gebruiker stuur om die aankoop te bevestig. Bogenoemde e-pos sal 'n aankoopverwysingskode toewys, en die eienskappe van die produk, die prys, versendingskoste en besonderhede van die verskillende opsies om die produkte te betaal The Indian Face.

 

4.2 Die gebruiker wat 'n produk deur die winkel koop, moet betaal deur middel van die betaalstelsels wat spesifiek in die winkel uiteengesit word.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl Dit sal die elektroniese dokumente waarin die kontrak geformaliseer is, argiveer en 'n afskrif aan die gebruiker stuur sodra die aankoop gedoen is. Die kontrak sal in die Spaanse taal gemaak word.

 

4.4 Die bestelbevestiging gestuur deur The Indian Face Dit is nie geldig as faktuur nie, slegs as bewys van aankoop. Die faktuur wat daarmee ooreenstem, sal saam met die produk gestuur word.

 

5. REG VAN ONTTREKKING

5.1 Die gebruiker het die reg om te onttrek waardeur hy kan kontak The Indian Face per e-pos by die volgende adres: kontak @ theindianface.com en die aankoop binne 'n tydperk van hoogstens sewe (7) werksdae, wat vanaf die ontvangs van die produk getel is, van die hand gewys. Die produk moet saam met die volledig ingevulde retoervel en 'n afskrif van die afleweringsbewys of faktuur gestuur word, behoorlik ingevul. Die direkte koste vir die terugstuur van die produk word deur die gebruiker-koper gedra. Die opgawe sal gedoen word in ooreenstemming met die instruksies wat The Indian Face Stel die gebruiker in antwoord op hul kennisgewing van die onttrekkingsoefening. Die gebruiker moet die produk binne 'n maksimum periode van sewe (7) dae vanaf die datum terugstuur The Indian Face dui die vorm van terugkeer aan.

 

5.2 Die onttrekking behels die terugbetaling van die betaalde bedrag. Om dit te doen, moet die kliënt die nommer en die houer van die kredietkaart waarop die retoervaarde aangedui is, aandui The Indian Face U moet die betaling doen. Die term vir genoemde betaling word in die wet bepaal.

 

5.3 Die herroepingsreg mag nie uitgeoefen word as die produk nie in die oorspronklike verpakking teruggestuur word nie en wanneer die produk nie in perfekte toestand is nie.

 

6. KLIËNTEDIENS

6.1 Vir enige voorval, eis of uitoefening van hul regte, kan die gebruiker 'n e-pos stuur aan die adres kontak @ theindianface. Com.

 

7. HUISLEWERINGSDIENS

7.1 Die territoriale omvang deur die winkel is uitsluitlik vir die grondgebied van die Europese Unie, dus sal die afleweringsdiens slegs vir daardie gebied wees. Die produkte wat deur die winkel gekoop word, sal gestuur word na die afleweringsadres wat die gebruiker aandui sodra die betaling geverifieer is. Die maksimum afleweringstydperk is dertig (30) dae wat standaard in die wet bepaal word.

 

7.2 Die afleweringsdiens van The Indian Face Dit word uitgevoer in samewerking met verskillende logistieke operateurs van erkende prestige. Bestellings sal nie in posbusse of in hotelle of ander nie-permanente adresse bedien word nie.

 

7.3 Die versendingskoste is nie by die prys van die produkte ingesluit nie. Ten tye van die verkryging van die produk sal die gebruiker die presiese afleweringskoste in kennis stel.

 

8. INTELLEKTUELE EN INDUSTRIËLE EIENDOM

8.1 Die gebruiker erken dat al die elemente van die winkel en elk van die produkte, die inligting en materiaal daarin bevat, die handelsmerke, die struktuur, keuse, rangskikking en aanbieding van hul inhoud, en die rekenaarprogramme wat in verhouding met hulle, word beskerm deur intellektuele en industriële eiendomsregte van die The Indian Face of van derde partye, en dat die Algemene Voorwaardes daaraan nie toegeskryf word nie ten opsigte van genoemde nywerheids- en intellektuele eiendomsregte as die regte wat in dieselfde beoog word.

 

8.2 Tensy gemagtig deur The Indian Face of, na gelang van die geval, deur die derdepartyhouers van die ooreenstemmende regte, of tensy dit wettiglik toegelaat word, mag die Gebruiker nie reproduseer, transformeer, verander, uitmekaar haal, omgekeerde ingenieur, versprei, huur, leen, beskikbaar stel of toelaat dat die openbare toegang deur enige vorm van openbare kommunikasie van enige van die elemente waarna in die voorafgaande paragraaf verwys word. Die gebruiker moet die materiaal, elemente en inligting wat hy bekom deur die gebruik van die winkel slegs vir sy eie behoeftes gebruik, en homself dwing om nie direk of indirek 'n kommersiële ontginning van die materiaal, elemente en inligting wat verkry is deur dieselfde.

 

8.3 Die gebruiker moet die tegniese toestelle wat deur The Indian Face of deur derde partye in die winkel.

 

9. DATABESKERMING

9.1 In ooreenstemming met die wet 15/99 LOPD, stel ons u in kennis dat u persoonlike data en ander inligting wat deur die registrasievorm verskaf word, sowel as die uit die uitgevoer transaksies, opgeneem sal word en in 'n lêer vir verwerking, in besit van The Indian Face, solank dit nie gevra word nie. Die behandeling is bestem vir die ontwikkeling en uitvoering van die verkoping, die persoonlike aandag van die produkte en dienste wat hy bekom, en die verbetering van genoemde aandag, sowel as die bevordering van sy eie produkte en dienste en dié van derde maatskappye wat gekoppel is The Indian Face.

Net so word u meegedeel dat u data aan die geassosieerde maatskappye beskikbaar gestel sal word vir die aangeduide doeleindes / The Indian Face Dit sal hierdie inligting met die grootste vertroulikheid behandel, die enigste en eksklusiewe ontvanger daarvan wees, en nie opdragte of kommunikasies aan derde partye doen nie, behalwe dié wat deur die huidige regulasies aangedui word.

Die gebruiker magtig die verwysing uitdruklik, selfs op elektroniese wyse, deur The Indian Face en van die bogenoemde entiteite, van kommersiële kommunikasie en promosie-aanbiedinge en -wedstryde. □ ja, ek aanvaar.

 

9.2 Die Gebruiker kan te eniger tyd die regte van toegang, regstelling, opposisie of kansellasie uitoefen deur kontak te maak The Indian Face, per e-pos gerig aan kontak @ theindianface.com, met 'n afskrif van u NIF of 'n plaasvervanger-identifikasiedokument.

9.3. Antwoorde gemerk met * in die registrasievorm is verpligtend. U nie-reaksie sal verhoed dat die koop van die geselekteerde produkte gedoen word.

 

10. WAGWOORDE

10.1        The Indian Face Dit sal die gebruik van persoonlike wagwoorde vergemaklik vir die gebruiker wat as sodanig op die webwerf registreer. Hierdie wagwoorde sal gebruik word om toegang te verkry tot die dienste wat via die webwerf gelewer word. Die gebruiker moet wagwoorde onder sy volle verantwoordelikheid hou ten strengste en absoluut vertroulik, en aanvaar derhalwe hoeveel skade of gevolge van enige aard as gevolg van die verbreking of die bekendmaking van die geheim. Om veiligheidsredes kan die wagwoord vir telematiese toegang tot die dienste wat aan die webwerf gekoppel is, te eniger tyd deur die gebruiker verander word. Die gebruiker stem in om in kennis te stel The Indian Face onmiddellik enige ongemagtigde gebruik van u wagwoord, sowel as toegang deur ongemagtigde derde partye.

 

11. KOEKIES

11.1        The Indian Face gebruik koekies om sy dienste te verbeter, navigasie te vergemaklik, sekuriteit te handhaaf, die identiteit van die gebruiker te verifieer, toegang tot persoonlike voorkeure te vergemaklik en die gebruik van die winkel op te spoor. Koekies is lêers wat op die hardeskyf van die rekenaar of in die blaaier se geheue geïnstalleer is in die gids wat vooraf deur die gebruiker se rekenaarbestuurstelsel gekonfigureer is om u te identifiseer.

 

11.2 As die gebruiker nie wil hê dat 'n koekie op hul hardeskyf geïnstalleer moet word nie, moet hulle hul internetblaai-program instel om dit nie te ontvang nie. Net so kan die gebruiker die koekies vernietig. In die geval dat die gebruiker besluit om koekies te deaktiveer, kan die kwaliteit en spoed van die diens afneem en sal hulle selfs toegang verloor tot sommige van die dienste wat in die winkel aangebied word.

 

12. TOEPASLIKE REG EN BEVOEGDHEID

Hierdie algemene voorwaardes word deur die Spaanse wetgewing bepaal. Enige kontroversie wat voortspruit uit die interpretasie of teregstelling wat mag ontstaan ​​met betrekking tot die geldigheid, interpretasie, uitvoering of oplossing van hierdie kontrak, sal voorgelê word aan die jurisdiksie en kompetisie van die howe en tribunale van die Stad Madrid, en afstand doen van enige jurisdiksie wat ooreenstem. aan die Gebruiker, mits die toepaslike wetgewing dit toelaat.