Terme en voorwaardes

Terme en voorwaardes

LEES ASSEBLIEF HIERDIE VOORWAARDES sorgvuldig

Hierdie algemene voorwaardes reguleer uitdruklik die verhoudings wat ontstaan ​​tussen Indicom Europa 2015 sl (Maatskappy wat die handelsmerk besit The Indian Face) met geregistreerde kantoor te Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Madrid en met CIF ESB87341327 en derde partye (hierna "Gebruikers") wat as gebruikers registreer en / of produkte via die aanlynwinkel van die webwerf koop amptelike webwerf van The Indian Face (http://www.theindianface.com", hierna die" Winkel ").

2. GEBRUIKERSPLIGTINGE

2.1 Die gebruiker stem in die algemeen daartoe in om die winkel te gebruik, die produkte te koop en om elk van die dienste van die winkel ywerig te gebruik, in ooreenstemming met die wet, moraliteit, openbare orde en die bepalings hiervan. Algemene voorwaardes, en u moet ook daarvan weerhou om dit op enige manier te gebruik wat die normale werking en genot van die winkel deur die gebruikers kan voorkom, beskadig of benadeel, of wat die goedere en regte van die winkel kan beseer of beskadig The Indian Face, sy verskaffers, gebruikers of in die algemeen van enige derde party.

3. PRODUKTE EN PRYSE

3.1 The Indian Face behou die reg voor om te eniger tyd te besluit oor die produkte wat deur die winkel aan gebruikers aangebied word. In die besonder kan dit te eniger tyd nuwe produkte byvoeg by die produkte wat in die winkel aangebied word of daarby ingesluit word, met dien verstande dat sodanige nuwe produkte onderworpe is aan die bepalings van hierdie Algemene Voorwaardes, tensy anders bepaal. Net so behou dit die reg voor om op enige tyd en sonder vooraf kennisgewing van die verskillende klasse produkte wat in die winkel aangebied word, op te hou om toegang tot en gebruik te verleen of te vergemaklik.

3.2 Die produkte wat in die winkel ingesluit is, sal ooreenstem op die betroubaarste manier wat die webvertoningstegnologie moontlik maak vir die produkte wat aangebied word. Die kenmerke van die produkte en hul pryse verskyn in die winkel. Die pryse wat in die winkel aangedui word, is in euro's en sluit BTW nie in nie, tensy anders aangedui.

4. PROSEDURE EN METODE VAN BETALING VAN PRODUKTE

4.1 Binne 'n maksimum periode van vier en twintig (24) uur, The Indian Face sal 'n e-pos aan die gebruiker stuur om die aankoop te bevestig. Bogenoemde e-pos sal 'n aankoopverwysingskode toewys, en die eienskappe van die produk, die prys, versendingskoste en besonderhede van die verskillende opsies om die produkte te betaal The Indian Face.

4.2 Die gebruiker wat 'n produk via die winkel koop, moet die betaling doen deur middel van die betalingsstelsels wat spesifiek in die winkel uiteengesit is.

4.3 Indicom Europe 2015 sl sal die elektroniese dokumente waarin die kontrak geformaliseer is, argiveer en 'n kopie aan die gebruiker stuur sodra die aankoop gedoen is. Die kontrak is in die Spaanse taal.

4.4 Die bestelbevestiging gestuur deur The Indian Face dit is nie geldig as faktuur nie, slegs as bewys van aankoop. Die ooreenstemmende faktuur sal saam met die produk gestuur word.

5. REG OP ONTTREKKING

5.1 Die gebruiker het 'n herroepingsreg waarmee hy kan kontak maak The Indian Face per e-pos by die volgende adres: kontak @ theindianface.com en weier om die aankoop binne 'n tydperk van hoogstens sewe (7) werksdae te bereken, getel vanaf die ontvangs van die produk. Die produk moet saam met die behoorlike ingevulde retoervorm en 'n afskrif van die afleweringsbrief of faktuur, behoorlik voltooi, ten koste van die gebruiker-koper, die direkte koste van die terugbesorging van die produk gestuur word. Die teruggawe sal geskied volgens die instruksies The Indian Face Stel die gebruiker in antwoord op hul kennisgewing van die onttrekkingsoefening. Die gebruiker moet die produk binne 'n maksimum periode van sewe (7) dae vanaf die datum terugstuur The Indian Face dui die vorm van terugkeer aan.

5.2 Die onttrekking impliseer die terugbetaling van die betaalde bedrag. Hiervoor moet die kliënt die nommer en die houer van die kredietkaart waarop die kredietkaart is, op die retoerblad aandui The Indian Face U moet die betaling doen. Die term vir genoemde betaling word in die wet bepaal.

5.3 Die herroepingsreg mag nie uitgeoefen word as die produk nie in die oorspronklike verpakking terugbesorg word nie en die produk nie in 'n perfekte toestand is nie.

6. KLIENSDIENS

6.1 Vir enige voorval, eis of uitoefening van hul regte, kan die gebruiker 'n e-pos na die kontakadres stuur @ theindianface. Com.

7. HUISLEWERINGSDIENS

7.1 Die territoriale omvang van verkope deur die winkel is uitsluitlik op die grondgebied van die Europese Unie, dus is die afleweringsdiens slegs vir daardie gebied. Produkte wat deur die winkel gekoop word, sal na die afleweringsadres gestuur word wat die gebruiker aandui sodra die betaling bevestig is, en die maksimum afleweringsperiode is dertig (30) dae wat by verstek in die wet bepaal is.

7.2 Die afleweringsdiens van The Indian Face Dit word uitgevoer in samewerking met verskillende logistieke operateurs van erkende prestige. Bestellings sal nie in posbusse of in hotelle of ander nie-permanente adresse bedien word nie.

7.3 Die koste van gestuur is nie by die prys van die produkte ingesluit nie. By die aankoop van die produk word die gebruiker in kennis gestel van die presiese koste van die aflewering.

8. INTELLEKTUELE EN INDUSTRIËLE EIENDOM

8.1 Die gebruiker erken dat al die elemente van die winkel en van elk van die produkte, die inligting en materiaal daarin vervat, die handelsmerke, die struktuur, seleksie, rangskikking en aanbieding van die inhoud daarvan, en die rekenaarprogramme wat in verhouding met hulle, word hulle beskerm deur hul eie intellektuele en industriële eiendomsreg The Indian Face of van derde partye, en dat die Algemene Voorwaardes daaraan nie toegeskryf word nie ten opsigte van genoemde nywerheids- en intellektuele eiendomsregte as die regte wat in dieselfde beoog word.

8.2 Tensy gemagtig deur The Indian Face of, na gelang van die geval, deur die derdepartyhouers van die ooreenstemmende regte, of tensy dit wettiglik toegelaat word, mag die Gebruiker nie reproduseer, transformeer, verander, uitmekaar haal, omgekeerde ingenieur, versprei, huur, leen, beskikbaar stel of toelaat dat die openbare toegang deur enige vorm van openbare kommunikasie van enige van die elemente waarna in die voorafgaande paragraaf verwys word. Die gebruiker moet die materiaal, elemente en inligting wat hy bekom deur die gebruik van die winkel slegs vir sy eie behoeftes gebruik, en homself dwing om nie direk of indirek 'n kommersiële ontginning van die materiaal, elemente en inligting wat verkry is deur dieselfde.

8.3 Die gebruiker moet daarvan weerhou om tegniese toestelle wat deur The Indian Face of deur derde partye in die winkel.

9. DATA BESKERMING

9.1 In ooreenstemming met die wetgewing 15/99 LOPD, stel ons u in kennis dat u persoonlike inligting en ander inligting wat deur die registrasievorm verstrek word, sowel as dié uit die transaksies wat uitgevoer word, opgeneem sal word en in 'n lêer gehou word vir behandeling, wat besit word deur The Indian Face, solank dit nie gevra word nie. Die behandeling is bestem vir die ontwikkeling en uitvoering van die verkoping, die persoonlike aandag van die produkte en dienste wat hy bekom, en die verbetering van genoemde aandag, sowel as die bevordering van sy eie produkte en dienste en dié van derde maatskappye wat gekoppel is The Indian Face.

Net so word u ingelig dat u gegewens beskikbaar sal wees vir geassosieerde ondernemings vir die aangeduide doeleindes / The Indian Face Dit sal hierdie inligting met die grootste vertroulikheid behandel, die enigste en eksklusiewe ontvanger daarvan wees, en nie opdragte of kommunikasies aan derde partye doen nie, behalwe dié wat deur die huidige regulasies aangedui word.

Die gebruiker magtig die verwysing uitdruklik, selfs op elektroniese wyse, deur The Indian Face en van bogenoemde entiteite, kommersiële kommunikasie en promosie-aanbiedinge en -wedstryde. □ ja, ek aanvaar.

9.2 Die gebruiker kan te eniger tyd die regte op toegang, regstelling, teenkanting of kansellasie uitoefen deur kontak te maak The Indian Face, per e-pos na @ theindianface.com, heg 'n afskrif van u NIF of 'n identiteitsdokument aan.

9.3. Antwoorde gemerk met * in die registrasievorm is verpligtend. U nie-reaksie sal verhoed dat die koop van die geselekteerde produkte gedoen word.

10. WAGWOORDE

10.1 The Indian Face Dit sal die gebruik van persoonlike wagwoorde vergemaklik vir die gebruiker wat as sodanig op die webwerf registreer. Hierdie wagwoorde sal gebruik word om toegang te verkry tot die dienste wat via die webwerf gelewer word. Die gebruiker moet wagwoorde onder sy volle verantwoordelikheid hou ten strengste en absoluut vertroulik, en aanvaar derhalwe hoeveel skade of gevolge van enige aard as gevolg van die verbreking of die bekendmaking van die geheim. Om veiligheidsredes kan die wagwoord vir telematiese toegang tot die dienste wat aan die webwerf gekoppel is, te eniger tyd deur die gebruiker verander word. Die gebruiker stem in om in kennis te stel The Indian Face onmiddellik enige ongemagtigde gebruik van u wagwoord, sowel as toegang deur ongemagtigde derde partye.

11. KOEKIES

11.1 The Indian Face gebruik koekies om sy dienste te verbeter, navigasie te vergemaklik, sekuriteit te handhaaf, die identiteit van die gebruiker te verifieer, toegang tot persoonlike voorkeure te vergemaklik en die gebruik van die winkel op te spoor. Koekies is lêers wat op die hardeskyf van die rekenaar of in die blaaier se geheue geïnstalleer is in die gids wat vooraf deur die gebruiker se rekenaarbestuurstelsel gekonfigureer is om u te identifiseer.

11.2 As die gebruiker nie wil hê dat 'n koekie op sy hardeskyf geïnstalleer moet word nie, moet hy sy internet-blaaierprogram opstel om dit nie te ontvang nie. Net so kan die gebruiker koekies verniet vernietig. In die geval dat die gebruiker besluit om koekies te deaktiveer, kan die kwaliteit en spoed van die diens afneem, en selfs verloor hy toegang tot sommige van die dienste wat in die winkel aangebied word.

12. TOEPASLIKE REG EN JURISDIKSIE

Hierdie algemene voorwaardes word deur die Spaanse wetgewing bepaal. Enige kontroversie wat voortspruit uit die interpretasie of teregstelling wat mag ontstaan ​​met betrekking tot die geldigheid, interpretasie, uitvoering of oplossing van hierdie kontrak, sal voorgelê word aan die jurisdiksie en kompetisie van die howe en tribunale van die Stad Madrid, en afstand doen van enige jurisdiksie wat ooreenstem. aan die Gebruiker, mits die toepaslike wetgewing dit toelaat.