0

U mandjie is leeg.

Terugkeer en herroepingsreg

Opbrengste en voorwaardes

 

1. Opbrengste vir vervaardigingsdefekte.

Die gebruiker kan terugkeer na THE INDIAN FACE, enige produk met 'n vervaardigingsfout. Met inagneming van die aard van die gekontrakteerde produkte, sal die gebruiker 'n periode van een maand hê om mee te kommunikeer THE INDIAN FACE die gebrek aan ooreenstemming daarmee. As hierdie periode oorskry word, sal die Gebruiker enige skadevergoeding aanneem.

Om die opgawe te formaliseer, moet die gebruiker kontak THE INDIAN FACE binne 'n maand na die adres kontak @ theindianface .com, met vermelding van die produk of produkte wat terugbesorg moet word, 'n foto en 'n gedetailleerde lys van die defekte wat daarin voorkom, aangeheg word

Sodra THE INDIAN FACE die kommunikasie van die gebruiker ontvang het, sal dit u binne 3-5 werksdae in kennis stel of u die produk moet terugbesorg. As die opgawe voortgaan, THE INDIAN FACE Dit sal aan die Gebruiker aandui hoe die gebrekkige produk na hul kantore / pakhuise versamel of gestuur word.

Elke produk wat terugbesorg word, moet ongebruik gebruik word, met al sy etikette, verpakkings en, waar toepaslik, dokumentasie en oorspronklike bykomstighede wat daarmee saamgevoeg is. As die gebruiker nie op hierdie manier voortgaan nie, THE INDIAN FACE behou die reg voor om die opgawe te weier.

Sodra die produk ontvang is en die gebreke bevestig is, THE INDIAN FACE Dit sal die gebruiker die moontlikheid bied om die produk te vervang deur 'n ander identiese eienskappe, tensy hierdie opsie objektief onmoontlik of buite verhouding is met THE INDIAN FACE.

Indien 'n gebrek aan voorraad nie 'n ander produk met identiese eienskappe kon stuur nie, kan die gebruiker kies om die kontrak te beëindig (dit wil sê die terugbetaalde bedrae terug te besorg) of die versending van 'n ander model versoek die gebruiker kies vrywillig.

Die aflewering van die produk met identiese kenmerke of die nuwe model wat die gebruiker kies, soos toepaslik, sal binne die volgende 3-5 werksdae vanaf die datum waarop THE INDIAN FACE Die gebruiker sal die vervanging van die gebrekkige produk of die versending van die nuwe model bevestig.

Die vervanging, die stuur van 'n nuwe model of die beëindiging van die kontrak hou geen ekstra uitgawes vir die gebruiker in nie.   

As die gebruiker die kontrak beëindig, THE INDIAN FACE sal die hele bedrag wat aan die Gebruiker betaal is, terugbetaal vir die aankoop van die gebrekkige produk.

THE INDIAN FACE lig gebruikers in dat die terugbetaling van die betaalde bedrae afhang van die betaalmetode wat die gebruiker sou gebruik het tydens die aankoop van die produk.

2. Ek onttrekking.

In die geval dat die Gebruiker nie tevrede is met die produkte wat in hul bestelling ontvang is nie, sal die Gebruiker, in ooreenstemming met die Algemene wet vir die verdediging van verbruikers en gebruikers, 'n periode van veertien (15) kalenderdae hê om die geheel terug te besorg van die bestelling of, indien u verkies, kan u die produkte wat die totale bestelling bevat, sonder boete teruggee en sonder die nodige redes daarvoor.

Die gebruiker moet egter die direkte koste van terugkeer na THE INDIAN FACE, of u die bestelling volledig terugstuur of besluit om slegs sommige van die produkte in die bestelling terug te besorg.

Om die opgawe te formaliseer, moet u kontak maak THE INDIAN FACE by die adres kontak @ theindianface .com, deur die voltooide onttrekkingsvorm wat hierdie bepalings en voorwaardes vergesel, as BYLAAG te stuur. Na ontvangs van die mededeling, THE INDIAN FACE Dit sal die manier waarop die bestelling na sy kantore of pakhuise gestuur word, aandui.

 

THE INDIAN FACE is nie verantwoordelik vir die koerieronderneming wat die gebruiker huur om die bestelling terug te besorg nie. In hierdie sin THE INDIAN FACE beveel die gebruiker aan dat vereis dat die koerieronderneming u bewys van aflewering moet lewer sodra die koerier die produk in die kantore van THE INDIAN FACE, sodat die Gebruiker bewus is daarvan dat die produk korrek afgelewer is THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE is nie verantwoordelik vir die adres waar die gebruiker die bestelling vir terugbesorging stuur nie. Dit moet altyd ons kantoor wees in die geval van Europa. As ons nie 'n afleweringsbevestiging het nie en die gebruiker nie 'n afleweringskwitansie het nie, THE INDIAN FACE sal nie verantwoordelik wees vir die verlies nie en dit sal die gebruiker wees wat die vervoermaatskappy wat gekontrakteer het, moet eis.

Die gebruikskoste word direk deur die gebruiker gedra, soos die afleweringskoste deur koerierondernemings.

Die produk moet ongebruik word, met al sy etikette, verpakking en, waar toepaslik, dokumentasie en oorspronklike bykomstighede wat daarmee saamgevoeg is. As die Gebruiker nie op hierdie manier voortgaan nie of as die produk skade berokken het, aanvaar die Gebruiker dat die produk waardevermindering kan ly of dat THE INDIAN FACE  terugkeer kan geweier word.

keer THE INDIAN FACE kyk of die bestelling in 'n goeie toestand is, THE INDIAN FACE sal voortgaan om die totale bedrag wat deur die gebruiker betaal is, terug te besorg.

As die Gebruiker besluit om die bestelling volledig terug te besorg, THE INDIAN FACE sal al die bedrae wat hy sou betaal aan die Gebruiker terugbesorg en as hy slegs een van die produkte terugbesorg het, sal slegs die deel wat met daardie produkte ooreenstem, terugbesorg word.

THE INDIAN FACE lig gebruikers in dat die terugbetaling van die betaalde bedrae afhang van die betaalmetode wat die gebruiker sou gebruik het tydens die aankoop van die produk. In elk geval, THE INDIAN FACE sal die betaalde bedrae so spoedig moontlik teruggee en in elk geval binne 14 kalenderdae na die datum waarop die teruggestuurde produk ontvang is.

 

Produkuitruilbeleid

THE INDIAN FACE erken nie die verandering tussen 'n produk wat deur die gebruiker aangekoop is vir 'n ander produk wat op die webwerf aangebied word nie.

In die geval dat die gebruiker die verandering in 'n produk wil aanbring, moet hy hul onttrekkingsreg uitoefen op dieselfde as in klousule 6.2 bepaal en daarna die nuwe produk koop wat hy wil hê.